ndtoan1984tb
  • Cờ tướng: Số trận: 205, Thắng: 90, Thua: 108, Điểm: 1387
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của ndtoan1984tb