anh.nha.que
  • Cờ tướng: Số trận: 48, Thắng: 22, Thua: 26, Điểm: 1433
  • Cờ úp: Số trận: 7449, Thắng: 3905, Thua: 3522, Điểm: 1630

Các trận gần đây của anh.nha.que