anh.nha.que
  • Cờ tướng: Số trận: 48, Thắng: 22, Thua: 26, Điểm: 1433
  • Cờ úp: Số trận: 9452, Thắng: 4936, Thua: 4489, Điểm: 1503

Các trận gần đây của anh.nha.que