NGUYENANHKHOA
  • Cờ tướng: Số trận: 37, Thắng: 21, Thua: 16, Điểm: 1418
  • Cờ úp: Số trận: 2899, Thắng: 1567, Thua: 1327, Điểm: 1500

Các trận gần đây của NGUYENANHKHOA