NGUYENANHKHOA
  • Cờ tướng: Số trận: 35, Thắng: 20, Thua: 15, Điểm: 1420
  • Cờ úp: Số trận: 2730, Thắng: 1479, Thua: 1247, Điểm: 1720

Các trận gần đây của NGUYENANHKHOA