lethithanhhoa
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 1, Điểm: 1399
  • Cờ úp: Số trận: 2135, Thắng: 1139, Thua: 992, Điểm: 2095

Các trận gần đây của lethithanhhoa