nndtuan
  • Cờ tướng: Số trận: 1786, Thắng: 778, Thua: 829, Điểm: 1624
  • Cờ úp: Số trận: 14913, Thắng: 6498, Thua: 8383, Điểm: 1473

Các trận gần đây của nndtuan