nndtuan
  • Cờ tướng: Số trận: 1920, Thắng: 827, Thua: 893, Điểm: 1578
  • Cờ úp: Số trận: 16917, Thắng: 7464, Thua: 9418, Điểm: 1633

Các trận gần đây của nndtuan