Oudis9900
  • Cờ tướng: Số trận: 62, Thắng: 44, Thua: 14, Điểm: 1865
  • Cờ úp: Số trận: 204, Thắng: 118, Thua: 85, Điểm: 1818

Các trận gần đây của Oudis9900