Oudis9900
  • Cờ tướng: Số trận: 131, Thắng: 80, Thua: 45, Điểm: 1863
  • Cờ úp: Số trận: 402, Thắng: 227, Thua: 172, Điểm: 1778

Các trận gần đây của Oudis9900