saule
  • Cờ úp: Số trận: 20768, Thắng: 14291, Thua: 6428, Điểm: 2004
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của saule

  • Cờ úp - 6 phút trước
    saule 1991 +13
    vs
    Vaileu 1917 -13