tanhoangminh0
  • Cờ tướng: Số trận: 3441, Thắng: 1684, Thua: 1606, Điểm: 1557
  • Cờ úp: Số trận: 20, Thắng: 5, Thua: 15, Điểm: 1266

Các trận gần đây của tanhoangminh0