Saudongkc
  • Cờ tướng: Số trận: 622, Thắng: 284, Thua: 316, Điểm: 1414
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Saudongkc