tapchoico01
  • Cờ tướng: Số trận: 267, Thắng: 143, Thua: 106, Điểm: 1545
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của tapchoico01

  • Cờ tướng - 1 tuần trước
    tapchoico01 1562 0
    vs
    Anonymous 0 0