Kim2011
  • Cờ tướng: Số trận: 1358, Thắng: 613, Thua: 708, Điểm: 1757
  • Cờ úp: Số trận: 983, Thắng: 554, Thua: 429, Điểm: 1953

Các trận gần đây của Kim2011

  • Cờ úp - 3 ngày trước
    V123 2048 -18
    vs
    Kim2011 1997 +18