thanhnghia2717
  • Cờ tướng: Số trận: 60, Thắng: 28, Thua: 30, Điểm: 1349
  • Cờ úp: Số trận: 6257, Thắng: 3836, Thua: 2393, Điểm: 2125

Các trận gần đây của thanhnghia2717