thanhnghia2717
  • Cờ tướng: Số trận: 60, Thắng: 28, Thua: 30, Điểm: 1349
  • Cờ úp: Số trận: 7379, Thắng: 4460, Thua: 2886, Điểm: 1942

Các trận gần đây của thanhnghia2717