THP2016
  • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 2, Thua: 4, Điểm: 1391
  • Cờ úp: Số trận: 1158, Thắng: 557, Thua: 601, Điểm: 1476

Các trận gần đây của THP2016

  • Cờ úp - 2 ngày trước
    Kvan 1523 -20
    vs
    THP2016 1442 +20