tinhdocusi
  • Cờ tướng: Số trận: 129, Thắng: 62, Thua: 60, Điểm: 1771
  • Cờ úp: Số trận: 2068, Thắng: 1415, Thua: 645, Điểm: 1869

Các trận gần đây của tinhdocusi