435688
  • Cờ tướng: Số trận: 4, Thắng: 2, Thua: 2, Điểm: 1395
  • Cờ úp: Số trận: 1375, Thắng: 605, Thua: 766, Điểm: 1561

Các trận gần đây của 435688