ToanmomHD2023
  • Cờ tướng: Số trận: 3134, Thắng: 1695, Thua: 1352, Điểm: 1598
  • Cờ úp: Số trận: 3637, Thắng: 1609, Thua: 2023, Điểm: 1408

Các trận gần đây của ToanmomHD2023