ToanmomHD2023
  • Cờ tướng: Số trận: 3111, Thắng: 1688, Thua: 1339, Điểm: 1663
  • Cờ úp: Số trận: 2195, Thắng: 915, Thua: 1278, Điểm: 1367

Các trận gần đây của ToanmomHD2023