ToanmomHD2023
  • Cờ tướng: Số trận: 713, Thắng: 381, Thua: 321, Điểm: 1691
  • Cờ úp: Số trận: 10, Thắng: 1, Thua: 9, Điểm: 1279

Các trận gần đây của ToanmomHD2023

  • Cờ tướng - 2 ngày trước
    ToanmomHD2023 1690 0
    vs
    Anonymous 0 0