gg_107753113014398983451
  • Cờ tướng: Số trận: 4617, Thắng: 2281, Thua: 2233, Điểm: 1623
  • Cờ úp: Số trận: 4, Thắng: 0, Thua: 4, Điểm: 1368

Các trận gần đây của gg_107753113014398983451