gg_107753113014398983451
  • Cờ tướng: Số trận: 6361, Thắng: 3074, Thua: 3124, Điểm: 1578
  • Cờ úp: Số trận: 4, Thắng: 0, Thua: 4, Điểm: 1368

Các trận gần đây của gg_107753113014398983451