vannhan1975
  • Cờ úp: Số trận: 3952, Thắng: 2071, Thua: 1874, Điểm: 1543
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của vannhan1975

  • Cờ úp - 2 ngày trước
    vannhan1975 1600 0
    vs
    Anonymous 0 0