gg_102703393293203069023
  • Cờ tướng: Số trận: 1731, Thắng: 962, Thua: 736, Điểm: 1609
  • Cờ úp: Số trận: 8897, Thắng: 4665, Thua: 4214, Điểm: 1606

Các trận gần đây của gg_102703393293203069023