gg_102703393293203069023
  • Cờ tướng: Số trận: 1673, Thắng: 931, Thua: 711, Điểm: 1612
  • Cờ úp: Số trận: 7434, Thắng: 3888, Thua: 3531, Điểm: 1509

Các trận gần đây của gg_102703393293203069023