Vinhtran9
  • Cờ tướng: Số trận: 255, Thắng: 131, Thua: 113, Điểm: 1758
  • Cờ úp: Số trận: 11197, Thắng: 6666, Thua: 4492, Điểm: 2100

Các trận gần đây của Vinhtran9

  • Cờ úp - 5 ngày trước
    Vinhtran9 2115 0
    vs
    Anonymous 0 0