xindungbochay
  • Cờ tướng: Số trận: 10, Thắng: 1, Thua: 9, Điểm: 1355
  • Cờ úp: Số trận: 867, Thắng: 406, Thua: 460, Điểm: 1346

Các trận gần đây của xindungbochay