0936785998
  • Cờ úp: Số trận: 21034, Thắng: 10890, Thua: 10124, Điểm: 1651
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của 0936785998