memoriesday112019
  • Cờ tướng: Số trận: 53, Thắng: 19, Thua: 31, Điểm: 1472
  • Cờ úp: Số trận: 28580, Thắng: 11805, Thua: 16737, Điểm: 1738

Các trận gần đây của memoriesday112019