1010101
  • Cờ úp: Số trận: 5350, Thắng: 2687, Thua: 2658, Điểm: 1531
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của 1010101