huongb6
  • Cờ tướng: Số trận: 5, Thắng: 4, Thua: 1, Điểm: 1409
  • Cờ úp: Số trận: 10007, Thắng: 5084, Thua: 4903, Điểm: 1684

Các trận gần đây của huongb6