72phepbien
 • Cờ tướng: Số trận: 3429, Thắng: 2033, Thua: 1340, Điểm: 1803
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của 72phepbien

 • Cờ tướng - 12 giờ trước
  72phepbien 1807 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 12 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  72phepbien 1807 0
 • Cờ tướng - 12 giờ trước
  72phepbien 1807 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13 giờ trước
  72phepbien 1807 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  72phepbien 1790 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  72phepbien 1790 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  72phepbien 1790 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  72phepbien 1790 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  72phepbien 1754 0
  vs
  Anonymous 0 0