Clv1
 • Cờ tướng: Số trận: 53, Thắng: 19, Thua: 32, Điểm: 1360
 • Cờ úp: Số trận: 10686, Thắng: 4915, Thua: 5753, Điểm: 1416

Các trận gần đây của Clv1

 • Cờ úp - 30/12/2023
  Clv1 1501 -16
  vs
  bachan 1493 +16
 • Cờ úp - 29/12/2023
  Clv1 1496 +20
  vs
  haudh 1545 -20
 • Cờ úp - 29/12/2023
  haudh 1565 -20
  vs
  Clv1 1476 +20
 • Cờ úp - 28/12/2023
  hailc 1602 +12
  vs
  Clv1 1555 -12
 • Cờ úp - 28/12/2023
  Clv1 1567 -12
  vs
  hailc 1590 +12