D36293402
 • Cờ tướng: Số trận: 1271, Thắng: 518, Thua: 720, Điểm: 1284
 • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1380

Các trận gần đây của D36293402

 • Cờ tướng - hôm qua
  D36293402 1259 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  D36293402 1259 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  D36293402 1259 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  D36293402 1259 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  D36293402 1259 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  D36293402 1259 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  D36293402 1259 0
  vs
  Anonymous 0 0