daotuananh
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 0, Thua: 3, Điểm: 1370
  • Cờ úp: Số trận: 17482, Thắng: 8238, Thua: 9152, Điểm: 1632

Các trận gần đây của daotuananh