Dragonknight
  • Cờ tướng: Số trận: 15, Thắng: 7, Thua: 8, Điểm: 1392
  • Cờ úp: Số trận: 775, Thắng: 324, Thua: 450, Điểm: 1343

Các trận gần đây của Dragonknight