kiskunkun
  • Cờ tướng: Số trận: 24, Thắng: 10, Thua: 12, Điểm: 1448
  • Cờ úp: Số trận: 10269, Thắng: 4911, Thua: 5318, Điểm: 1965

Các trận gần đây của kiskunkun