kiskunkun
  • Cờ tướng: Số trận: 10, Thắng: 7, Thua: 3, Điểm: 1501
  • Cờ úp: Số trận: 8001, Thắng: 3815, Thua: 4154, Điểm: 1755

Các trận gần đây của kiskunkun