kiskunkun
  • Cờ tướng: Số trận: 22, Thắng: 10, Thua: 11, Điểm: 1463
  • Cờ úp: Số trận: 9469, Thắng: 4507, Thua: 4924, Điểm: 1689

Các trận gần đây của kiskunkun