Duongst
  • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 4, Thua: 2, Điểm: 1445
  • Cờ úp: Số trận: 3021, Thắng: 1788, Thua: 1232, Điểm: 1719

Các trận gần đây của Duongst

  • Cờ úp - 2 ngày trước
    Anonymous 0 0
    vs
    Duongst 1629 0