gg_102211514706204923675
  • Cờ tướng: Số trận: 3984, Thắng: 2730, Thua: 1094, Điểm: 1862
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_102211514706204923675