gg_102211514706204923675
  • Cờ tướng: Số trận: 2409, Thắng: 1670, Thua: 653, Điểm: 1866
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_102211514706204923675