gg_108003475141839836988
  • Cờ tướng: Số trận: 2781, Thắng: 1353, Thua: 1402, Điểm: 1500
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_108003475141839836988