gg_108622359572055857765
  • Cờ tướng: Số trận: 15, Thắng: 9, Thua: 4, Điểm: 1441
  • Cờ úp: Số trận: 5735, Thắng: 2821, Thua: 2900, Điểm: 1483

Các trận gần đây của gg_108622359572055857765