gg_111846249409811272770
  • Cờ tướng: Số trận: 131, Thắng: 77, Thua: 53, Điểm: 1673
  • Cờ úp: Số trận: 250, Thắng: 158, Thua: 91, Điểm: 1973

Các trận gần đây của gg_111846249409811272770