Giadinh12
  • Cờ tướng: Số trận: 29, Thắng: 13, Thua: 16, Điểm: 1370
  • Cờ úp: Số trận: 25650, Thắng: 11868, Thua: 13753, Điểm: 1363

Các trận gần đây của Giadinh12