ipadpro11
  • Cờ tướng: Số trận: 57, Thắng: 31, Thua: 25, Điểm: 1429
  • Cờ úp: Số trận: 4235, Thắng: 2082, Thua: 2136, Điểm: 1950

Các trận gần đây của ipadpro11