handoi
  • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 5, Thua: 1, Điểm: 1464
  • Cờ úp: Số trận: 254, Thắng: 156, Thua: 97, Điểm: 1790

Các trận gần đây của handoi

  • Cờ úp - hôm qua
    handoi 1790 0
    vs
    Anonymous 0 0