Huuhiep9
  • Cờ úp: Số trận: 2406, Thắng: 1397, Thua: 1005, Điểm: 1512
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Huuhiep9

  • Cờ úp - 2 ngày trước
    Huuhiep9 1567 0
    vs
    Anonymous 0 0