avganti1
 • Cờ tướng: Số trận: 798, Thắng: 518, Thua: 251, Điểm: 1718
 • Cờ úp: Số trận: 3565, Thắng: 1729, Thua: 1825, Điểm: 1492

Các trận gần đây của avganti1

 • Cờ úp - 2 ngày trước
  avganti1 1444 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  avganti1 1478 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  avganti1 1738 -20
  vs
  dehht 1625 +20
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  dehht 1637 -12
  vs
  avganti1 1726 +12
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  avganti1 1714 +12
  vs
  dehht 1649 -12
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  dehht 1661 -12
  vs
  avganti1 1702 +12
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  avganti1 1722 -20
  vs
  dehht 1641 +20
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  avganti1 1722 0
  vs
  Anonymous 0 0