avganti1
 • Cờ tướng: Số trận: 876, Thắng: 561, Thua: 282, Điểm: 1768
 • Cờ úp: Số trận: 8434, Thắng: 3982, Thua: 4422, Điểm: 1659

Các trận gần đây của avganti1

 • Cờ úp - 10 giờ trước
  avganti1 1678 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  avganti1 1712 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  avganti1 1712 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  avganti1 1712 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  avganti1 1712 0
 • Cờ úp - hôm qua
  avganti1 1712 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  avganti1 1712 0
 • Cờ úp - hôm qua
  avganti1 1712 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  avganti1 1712 0
 • Cờ úp - hôm qua
  avganti1 1712 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  avganti1 1712 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  avganti1 1696 0
  vs
  Anonymous 0 0