avganti1
 • Cờ tướng: Số trận: 874, Thắng: 561, Thua: 280, Điểm: 1798
 • Cờ úp: Số trận: 7046, Thắng: 3430, Thua: 3588, Điểm: 1770

Các trận gần đây của avganti1

 • Cờ úp - 43 phút trước
  avganti1 1770 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  avganti1 1770 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  avganti1 1730 0
 • Cờ úp - hôm qua
  avganti1 1730 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  avganti1 1730 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  avganti1 1798 0