Kvan
 • Cờ tướng: Số trận: 64, Thắng: 22, Thua: 41, Điểm: 1320
 • Cờ úp: Số trận: 5550, Thắng: 2569, Thua: 2975, Điểm: 1355

Các trận gần đây của Kvan

 • Cờ úp - 8 giờ trước
  hieplk 1269 +19
  vs
  Kvan 1374 -19
 • Cờ úp - 8 giờ trước
  Kvan 1361 +13
  vs
  hieplk 1282 -13
 • Cờ úp - 8 giờ trước
  hieplk 1295 -13
  vs
  Kvan 1348 +13
 • Cờ úp - 8 giờ trước
  Kvan 1367 -19
  vs
  hieplk 1276 +19
 • Cờ úp - 8 giờ trước
  hieplk 1289 -13
  vs
  Kvan 1354 +13
 • Cờ úp - 8 giờ trước
  Kvan 1373 -19
  vs
  hieplk 1270 +19
 • Cờ úp - 8 giờ trước
  hieplk 1283 -13
  vs
  Kvan 1360 +13
 • Cờ úp - 8 giờ trước
  Kvan 1347 +13
  vs
  hieplk 1296 -13
 • Cờ úp - 8 giờ trước
  Kvan 1367 -20
  vs
  hieplk 1276 +20
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Kvan 1417 -17
  vs
  Quochcm 1391 +17