Kvan
  • Cờ tướng: Số trận: 69, Thắng: 23, Thua: 45, Điểm: 1267
  • Cờ úp: Số trận: 9039, Thắng: 4249, Thua: 4781, Điểm: 1573

Các trận gần đây của Kvan

  • Cờ úp - 7 giờ trước
    Kvan 1563 -13
    vs
    hailc 1631 +13