Letri0909090909
  • Cờ úp: Số trận: 1734, Thắng: 929, Thua: 804, Điểm: 1659
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Letri0909090909