tomthoi
  • Cờ tướng: Số trận: 21, Thắng: 5, Thua: 16, Điểm: 1389
  • Cờ úp: Số trận: 3811, Thắng: 1672, Thua: 2136, Điểm: 1467

Các trận gần đây của tomthoi