nofear2022
  • Cờ tướng: Số trận: 41, Thắng: 16, Thua: 25, Điểm: 1384
  • Cờ úp: Số trận: 2513, Thắng: 1369, Thua: 1138, Điểm: 1881

Các trận gần đây của nofear2022

  • Cờ úp - 4 ngày trước
    nofear2022 1867 0
    vs
    Anonymous 0 0