nptuu
  • Cờ tướng: Số trận: 1469, Thắng: 647, Thua: 796, Điểm: 1403
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của nptuu

  • Cờ tướng - 4 tuần trước
    nptuu 1514 +12
    vs
    covo2024 1427 -12