QUANGTHANH123456
  • Cờ tướng: Số trận: 14, Thắng: 5, Thua: 6, Điểm: 1431
  • Cờ úp: Số trận: 10131, Thắng: 5035, Thua: 5069, Điểm: 1984

Các trận gần đây của QUANGTHANH123456