QUANGTHANH123456
  • Cờ tướng: Số trận: 14, Thắng: 5, Thua: 6, Điểm: 1431
  • Cờ úp: Số trận: 8614, Thắng: 4290, Thua: 4304, Điểm: 1642

Các trận gần đây của QUANGTHANH123456