QUANGTHANH123456
  • Cờ tướng: Số trận: 14, Thắng: 5, Thua: 6, Điểm: 1431
  • Cờ úp: Số trận: 10036, Thắng: 4985, Thua: 5026, Điểm: 1840

Các trận gần đây của QUANGTHANH123456