rocking7290
  • Cờ úp: Số trận: 3122, Thắng: 1560, Thua: 1556, Điểm: 1527
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của rocking7290